ИЗОБУПИВАКАИН 0,5%-2мл

Худалдааны нэршил:
ИЗОБУПИВАКАИН 0,5%-2мл
Олон улсын нэршил:
Bupivaciane hydrochloride
Эмчилгээний бүлэг:
АТС код:
Найрлага:
Эмийн хэлбэр савлалт:
МУ-ын эмийн бүртгэлийн дугаар:
Хэрэглэх заавар:
Фармакологийн үйлдэл:

Танд санал болгож байна

  • Түргэн үйлчилгээ

  • Онлайн захиалга

  • Найдвартай бүтээгдэхүүн

  • Боломжит үнэ

  • Бид бараа бүтээгдэхүүнээ тогтоосон хугацаанд хариуцлагатай, түргэн шуурхай хүргэж үйлчилдэг.

  • Онлайн захиалгын системийг бий болголоо.

  • Чанарын шаардлага хангасан баталгаат бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байгаа юм.

  • Хөгжлийн гол түлхүүр болох хувь хүний өөрийгөө хөгжүүлэх гарц, арга зам, боломж, түүнийгээ хийх гүйцэтгэл бол эхэнд яригдах сэдэв юм.